Uiver - Kerst(ramp)vlucht

De DC-2 PH-AJU de Uiver heeft een onuitwisbare naam achter gelaten in de Nederlandse luchtvaarthistorie. Aan de ene kant is dat vreemd aan de andere kant weer niet.

Vreemd, omdat de Uiver slechts drie vluchten voor de KLM heeft gemaakt en ook slechts iets meer dan drie maanden ingeschreven heeft gestaan in het Nederlandse Luchtvaartuigregister.

Niet vreemd, omdat de Uiver tijdens zijn korte bestaan een prestatie heeft geleverd die in die tijd niet geëvenaard werd. De Uiver won de prestitieuze London-Melbourne Airrace en was voorbestemd om korte tijd later een recordvlucht te gaan maken naar Nederlands Oost Indie. Dat liep echter anders af. De Uiver verongelukte in de Egyptische woestijn en alle inzittenden kwamen daarbij om het leven.

 

Een foto van de totaal vernielde bakboordvleugel

 

Als geinteresseerde in de luchtpostgeschiedenis op de Indie lijn, houdt dan feitelijk de bemoeienis met de Uiver op. Maar hoe je het ook wendt of keert, je zult toch iets moeten roepen over de ramp en de mogelijke oorzaak. Aan de postafhandeling wordt in de hierop volgende pagina's ruime aandacht besteed.

 

Een overzicht van de totale ravage op de plek van de ramp

 

 

Over de oorzaak van de ramp met de Uiver zijn in de loop der jaren de meest vreemde theorien verschenen. Er is zelfs gesuggereerd, dat er in de cockpit geschoten zou zijn. Ik weet niet hoe het gebeurd is en ik ga daar ook geen verhaal over schrijven. Dat heeft iemand anders namelijk al gedaan en die heeft zich daarbij gebaseerd op de officiele onderzoeksrapporten, die vlak na de ramp zijn opgemaakt. Ik wil u dan ook graag doorverwijzen naar de site van Herman Dekker. U vindt die site op: http://www.hdekker.info/Nieuwe%20map/zwcrashes-bestanden/PH-AJU%3b201234.html  Ik beveel u het verslag op deze site van harte aan.

Herman Dekker is een autoriteit op het gebied van diverse luchtvaart aspecten. Als jochie van twaalf begon hij met het verzamelen van vliegtuigplaatjes. Deze hobby is uitgegroeid tot een verzameling en een archief waar menigeen een beroep op doet. Sinds 1981 heeft hij enige boekwerken het levenslicht laten aanschouwen over de Nederlandse Super Cubs, Austers, Tiger Moths, Constellations en, samen met Henk Wadman, de jaarboeken over het Nederlands Luchtvaartregister, om er maar een paar te noemen. Er mag vanuit gegaan worden, dat de meeste werken die de laatste jaren op het gebied van luchtvaarthistorie zijn verschenen, op enigerlei wijze gegevens bevatten uit het archief van Herman Dekker. Meer over de achtergronden van Herman Dekker vindt op http://www.hdekker.info/registermap/reg2.htm , onder het kopje "over mij".

 

 

 

 

Een overzichtstekening, gemaakt op de plaats van de ramp door de onderzoekscommissie van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u de site van Herman Dekker heeft bekeken, zult u ook begrijpen, waarom ik zelf geen verhaal over de Uiver-ramp heb geschreven. Ik heb mij beperkt tot enkele foto's en een schets, die door de onderzoekscommissie van der Maas op de plaats van de ramp is gemaakt. Ik vertrouw er wel op, dat u na het bezoek aan de site van Herman, ook weer terug gaat naar deze site........

 

0-0-0-0-0