Bijz. vluchten Indie v.v.

In dit hoofdstuk laat ik een paar bijzondere vluchten of bijzondere gebeurtenissen de revue passeren. Hiermee wil ik aangeven, dat zelfs vluchten en gebeurtenissen die niet als spectaculair bekend staan, toch soms het uitzoeken en het verzamelen waard zijn. Het gaat dan niet om zeldzame ( en dus dure) stukken, maar om materiaaal dat nog volop voorhanden is.