Links

www.po-en-po.nl

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en poststempelverzamelaars. Onder meer bekend van de uitgave van de Geuzendam's Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Maar ook hun verenigingsblad "de Postzak" bevat een schat aan informatie op het gebied van Poststukken en poststempels (maar ook andere filatelistische onderwerpen).


www.de-vliegende-hollander.com

De Nederlandse Vereniging van Aero-philatelisten "de Vliegende Hollander". Verantwoordelijk voor de uitgifte van de Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen maar ook het zeer informatieve verenigingsblad De Aero-philatelist. Gespecialiseerde verenging in alles was met luchtpost te maken heeft.


www.veldpost.nl    www.napo500.nl   www.militaire-kaarten.nl   www.legerplaats.nl   www.legerposterij.be   www.aantekenstroken.nl  

Allemaal sites van één persoon waarop nagenoeg alles te vinden is over militaire post in de breedste zin van het woord. Op Napo500 is een webwinkel ondergebracht.


www.aviodrome.com

DE plaats in Nederland waar de historie van de Nederlandse burgerluchtvaart bijeen is gebracht en in stand wordt gehouden. Niet alleen de site, maar ook het Aviodrome zelf zijn absoluut een bezoek waard.


www.indiegangers.nl

Een site met veel authentiek fotomateriaal, bijeengebracht door militairen die in Ned. Indie hebben gediend.